POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES

Zaufanie jakim obdarzacie Państwo CDA Polska sp. z o.o. sp.k. współpracując z nami oraz powierzając nam swoje dane osobowe jest dla nas najwyższą wartością.

Wychodząc Państwu naprzeciw wprowadziliśmy w CDA Polska Politykę Prywatności, która pozwoli chronić przekazane nam dane osobowe z należytą starannością.

Podejmowane działania w niniejszym dokumencie prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy każdego kto korzysta z wszelkich usług w obrębie domeny www.oszkle.pl.

 

Słownik pojęć:

Administrator Danych Osobowych (ADO) – w tym przypadku jest nim CDA Polska Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Robotniczej 60 we Wrocławiu;

Dane osobowe, czyli informacje umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej, którą można określić bezpośrednio lub pośrednio;

Serwis określa wszystkie usługi w obrębie domeny www.cdapolska.pl i www.sklep.cdapolska.pl, dokument reklamacyjny, dokumenty związane z programem lojalnościowym, formularz kontaktowy oraz newsletter;

Użytkownik serwisu, to osoba dobrowolnie korzystająca z usług dostępnych w Serwisie, tj. zapisuje się do newslettera, korzysta z możliwości kontaktu przez Formularz kontaktowy oraz reklamacyjny oraz przegląda strony Serwisu.

Przetwarzanie danych, to wszelkie operacje na danych osobowych, w tym zbieranie danych czy archiwizowanie danych.

 

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem danych osobowych jest CDA Polska sp. z o.o. sp.k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Robotniczej 60, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu, Pana Giuseppe Gangemi, zwaną dalej Spółką.

Do Państwa dyspozycji wyznaczyliśmy również osobę koordynującą ochronę danych osobowych w CDA Polska, Panią Kamilę Gliniak, z którą można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej k.gliniak@cdapolska.pl lub pod numerem telefonu 71 797 80 28 wew. 32.

W jakim celu przetwarzane są dane osobowe i w jakim zakresie?

Przetwarzamy dane osobowe w celu udostępnienia bezpłatnej usługi newslettera, realizacji programu lojalnościowego, udzielenia odpowiedzi na pytania w formularzu kontaktowym oraz wydania decyzji w sprawie złożonej reklamacji na formularzu reklamacyjnym.

Prosimy Państwa o podanie jedynie niezbędnych danych osobowych, które wymagają zidentyfikowania Użytkowania w celu prawidłowego świadczenia usługi Serwisu, tj. podczas przesyłania „newslettera”, składania zmówienia, zgłaszania reklamacji, przesyłania zapytań oraz realizacji programu lojalnościowego. Administrator może przetwarzać dobrowolnie podane dane w formularzu kontaktowym oraz formularzu reklamacyjnym w celu udzielenia Państwu odpowiedz na pytanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO.

Usługa newsletter jest dla Państwa bezpłatna, dzięki niej przesyłamy Państwu ciekawe i przydatne dla Użytkowników informacje związane z prowadzoną działalnością przez Spółkę, planowanymi promocjami lub nowościami i zmianami w ofercie.

Pozostałe dane osobowe, które zostaną nam przekazane dobrowolnie w celu ich przetwarzania wymagają wyraźnej zgody Użytkownika.

Jak pozyskujemy dane osobowe?

Szanując Państwa prawa, przetwarzamy dane osobowe jedynie, kiedy zostaną one nam świadomie powierzone od osób, których dotyczą.

Używamy „cookies”. Co trzeba o nich wiedzieć?

„Cookies” pozwalają nam lepiej dopasować się do indywidualnych oczekiwań i preferencji Użytkownika, a Państwu umożliwiają korzystanie z Serwisu i usług na naszych stronach.

Nie służą one identyfikacji Użytkownika, a na ich podstawie nie jesteśmy w stanie ustalić Państwa tożsamość. „Cookies” umożliwiają identyfikację komputera i przeglądarkę stron internetowych (można dowiedzieć się czy dany komputer odwiedzał już daną stronę). Wysyłane pliki nie są szkodliwe, nie mają wpływu na działanie komputerów, smartfonów i innych urządzeń.

W każdym czasie możecie Państwo dokonać zmian ustawień dotyczących plików „cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę wspomnianych plików w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.

Jakie są prawa Użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych?

Użytkownik naszego Serwisu ma zawsze prawo dostępu do podanych wcześniej treści oraz do ich uzupełniania i aktualizowania oraz wstrzymania ich przetwarzania.

Poza wyżej wymienionymi każdy kto powierzył nam swoje dane osobowe ma również prawo do sprzeciwu oraz nie częściej niż raz na 6 miesięcy do korzystania z prawa do informacji na temat przetwarzania danych pod kątem sprawdzenia istnienia zbioru, otrzymania informacji dotyczących administratora danych oraz celu, zakresie i sposobie ich przetwarzania.

Mają Państwo również prawo wycofać zgodę na przetwarzanie powierzonych danych osobowych, jeśli ta została udzielona, a także skorzystać z innych praw wymienionych w RODO: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych ujętych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

W jaki sposób powierzone dane osobowe są zabezpieczone?

Przygotowaliśmy dokumentację i wdrożyliśmy procedury zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

Dostęp do Państwa danych mają wyłącznie osoby upoważnione przez administratora, jednocześnie są to osoby przeszkolone zobowiązane do zachowania w tajemnicy sposób ich przechowywania oraz zabezpieczenia.

Zapewniamy ochronę powierzonych nam danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.

Zmiany Polityki Prywatności

CDA Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.