Szkło, które nie było hartowane, jest materiałem kruchym i podatnym na uszkodzenia. Podczas jego transportu, frezowania czy otworowania wymagane jest zachowanie szczególnej dokładności oraz ostrożności. Warto też mieć na uwadze, że nawet jeśli tafle były poddane obróbce termicznej, może dojść do ich pęknięcia. Co może być tego przyczyną?

Szkło float, czyli odprężone płaskie, charakteryzuje się szczególnym układem wewnętrznych naprężeń. Jest ono odporne na obciążenia zginające, jednak jego odporność na naprężenia ściskające jest już niewielka. Do uszkodzenia tego typu formatek może dość np. podczas przycinania czy łamania, które nieumiejętnie wykonane, doprowadzi najpewniej do powstania niewielkich odprysków albo niewidocznych pęknięć, które podczas dalszej obróbki mogą spowodować całkowite zniszczenie tafli. Równie istotny jest sposób przechowywania szkła, przed hartowaniem. Odkształcenie paneli, takie jak np. ich niewłaściwe wygięcie, może spowodować powstanie mikro naprężeń, które ujawnią się dopiero po umieszczeniu tafli w piecu. W przypadku szkła float możliwe jest jednak określenie, czy do jego uszkodzenia doprowadziły czynniki mechaniczne, czy termiczne. Informuje o tym m.in. kąt pęknięcia, o czym więcej pisaliśmy w jednym z wcześniejszych materiałów na naszym portalu.

Uszkodzenia mechaniczne

Nawet szkło hartowane, które charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością oraz odpornością na uderzenia, może ulec zniszczeniu. Szczególnie newralgicznym miejscem jest krawędź tafli, której uderzenie prowadzi najczęściej do wybuchu panelu.

Do pęknięcia tafli hartowanej może też doprowadzić niewłaściwa temperatura – zwłaszcza jeśli szkło posiada niewidoczny defekt. Dlatego jeżeli formatka znajdowała się w chłodnym otoczeniu, przed rozpoczęciem jej montażu, należy upewnić się, że osiągnie ona powinna temperaturę pokojową. Trzeba się jednak również liczyć z tym, że szkło hartowane może wybuchnąć samoczynnie, bez względu na sposób przechowywania czy transportu. Doprowadzić mogą do tego niewidoczne skazy, które powstały jeszcze na etapie produkcji.

Hartowane tafle szkła mogą ulec uszkodzeniu również w trakcie montażu. Mowa to m.in. o rysach montażowych, powstających w okolicy okuć przy niewystarczającym zabezpieczeniu szkła w trakcie mocowania. Spowodować może je np. nieumiejętne nakładanie listwy montażowej lub zahaczenie śrubokrętem podczas dokręcania okucia, jak np. zamki czy zawiasy z serii Erice Line. Powierzchnia szkła może ulec zarysowania także wtedy, gdy staramy się z niej usunąć zaschniętą lub tylko częściowo stężałą zaprawę. Szczególną ostrożność należy zachować podczas czyszczenia szkła przeznaczoną do tego skrobaczką – do powstania rysy wystarczy znajdujące się na szkle ziarenko piasku. Co prawda niewielkie zarysowanie nie będzie widoczne od razu, ale może doprowadzić do uszkodzenia szkła podczas jego dalszej eksploatacji.

Uszkodzenia chemiczne

Degradację tafli szkła powoduje też zastosowanie na jego powierzchni szkodliwych substancji chemicznych, jak zaprawy cementowe czy alkaiczne środki czyszczące. Prowadzi to do tzw. ługowania szkła, czyli wymywania jego składników. Obszary, na których znajdą się szkodliwe środki matowieją lub zmieniają zabarwienie. Podobna sytuacja ma miejsce, gdy tafla zbyt często zamaka i wysycha, co ma miejsce najczęściej, gdy na zewnątrz budynku zostanie zastosowany nieodpowiedni do tego typu lokalizacji rodzaj szkła.