Aluminium to jeden ze stopów najczęściej stosowanych w branży okuć do szkła hartowanego. Są z niego produkowane zarówno profile montażowe, jak i zamki, okucia do struktur bezramowych czy prowadnice systemów przesuwnych.

Aluminium to niezwykle lekki, lecz jednocześnie bardzo wytrzymały pierwiastek pozyskiwany głównie z boksytu (rodzaju skały osadowej), który rozdrabniany jest do konsystencji piasku, a następnie mieszany z wapnem palonym oraz wodorotlenkiem sodu. Efektem tego połączenia jest ekstrakcja tlenku glinu, czyli inaczej aluminium. Należy jednak podkreślić, że jego czysta forma, choć jest metalem lekkim, charakteryzuje się dość niską wytrzymałością. Dlatego w branży budowlanej czy szklarskiej wykorzystywane są przede wszystkim jego stopy – tworzywa metaliczne otrzymane dzięki połączeniu aluminium z innymi pierwiastkami, takimi jak np. krzem czy miedź.

Podstawowe właściwości aluminium

Aluminium charakteryzuje się bardzo niewielkim ciężarem i gęstością trzykrotnie mniejszą od stali. Mimo to jego odporność na rozciągane wynosi od 70 do 700 MPa i w przeciwieństwie do większości gatunków stali, wytrzymałość ta wzrasta w niskich temperaturach. Jest to również metal niepalny (zapewnia wyższą ochronę przeciwogniową niż np. włókna węglowe), cechujący się bardzo dobrym przewodnictwem (cieplnym oraz elektrycznym), który można poddawać wielokrotnemu recyklingowi. Co równie istotne, jest on bardzo łatwy w obróbce maszynowej – można go frezować, ciąć, tłoczyć, nawiercać, giąć czy toczyć. Tak duża plastyczność tego metalu sprawia, że można z niego uformować produkty o niemal dowolnym kształcie.

Co jednak najważniejsze, aluminium wchodzi w reakcję z zawartym w powietrzu tlenem (tzw. proces pasywacji), której efektem jest wytworzenie na jego powierzchni niewidocznej warstwy tlenku o grubości zaledwie 1 mikrona, czyli jednej tysięcznej milimetra. Mimo to powłoka ta stanowi bardzo dobre zabezpieczenie przed korozją, a uszkodzona – ulega samoczynnemu zasklepieniu. Należy jednak zaznaczyć, że aluminium zachowuje tak wysoką odporność korozyjną tylko w środowiskach neutralnych oraz lekko kwaśnych.

Typy aluminium

Jednym z podstawowych podziałów typów aluminium jest ten na jego stopy odlewnicze oraz do obróbki plastycznej. Skład oraz właściwości tych pierwszych precyzuje norma PN-EN 1706:2011 Aluminium i stopy aluminium – Odlewy -Skład chemiczny i własności mechaniczne, z kolei do stopów plastycznych odnosi się norma PN-EN 573-3:2014-02 Aluminium i stopy aluminium – Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie – Część 3: Skład chemiczny i rodzaje wyrobów. Przykładowe rodzaje stopów aluminium prezentuje poniższa tabela:

Przykładowe typy oraz właściwości stopów aluminium

Charakterystyka stopu ZnAl

Szczególnym rodzajem tworzywa metalicznego jest stop ZnAL, który najczęściej powstaje poprzez połączenie aluminium z cynkiem, choć czasami zastępuje się go miedzią. W składzie ZnAL znajdują się także tytan, magnez oraz mangan. Takie połączenie pierwiastków sprawia, że stop ten wyróżnia się szczególną odpornością na obciążenia oraz wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne, przez co znajduje szerokie zastosowanie w różnych procesach obróbki technicznej oraz plastycznej. W branży szklarskiej stosowany jest do produkcji okuć, które będą utrzymywać wysokie i ciężkie tafle szkła, a tym samym będą poddawane dużym obciążeniom.

Przykładowe zastosowanie w produkcji okuć

Aluminium to surowiec, który jest przez nas powszechnie wykorzystywany w produkcji okuć. Wytwarzamy z niego prowadnice oraz maskownice w systemach przesuwnych m.in. z serii Terno, a także w systemach typu SLF, czyli NAPOLI SLF300 oraz NAPOLI SLF400. Wykonana jest z niego także część pokrywek do zamków z kolekcji Erice Line oraz wszystkie profile montażowe z serii Nuova Roma oraz Lazio. Także okucia dostępne w ramach kolekcji Linea Nera produkowane są z tego stopu. Z kolei ZnAL wykorzystujemy w produkcji m.in. korpusów zamków Erice Line oraz okuć z serii Calabria i Como, które najczęściej wykorzystywane są do montażu przeszklonych drzwi oraz ścianek w biurach i galeriach handlowych.