Według najnowszych wyników raportu World Green Building Council z 2018 roku, wysoki poziom hałasu w miejscu pracy powoduje obniżenie efektywności pracowników o blisko 66%. Negatywnie wpływa on na zdolność koncentracji oraz zapamiętywanie informacji, podnosi również poziom stresu. Zmniejszenie jego natężenia, ograniczenie pogłosu oraz zapewnienie odpowiedniej izolacyjności akustycznej to kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę, projektując biura.

Podstawowe wytyczne dotyczące ograniczenia hałasu pogłosowego oraz zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych do odbioru mowy czy muzyki zostały ujęte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Podobnie jak w przypadku szkła bezpiecznego, w rozporządzeniu nie uwzględniono szczegółowych wymagań w tym zakresie. Kwestię tę precyzuje norma PN-B-02151-4:2015-06 Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań. Zawarto w niej wymagania dotyczące hałasu pogłosowego, z uwzględnieniem podziału pomieszczeń w zależności od ich typu czy funkcji. Część z nich dotyczy przestrzeni biurowych, w tym biur typu open space.

Wymagania względem obiektów biurowych

Wspomniana wcześniej norma PN-B-02151-4:2015-06 określa m.in. minimalną całkowitą chłonność akustyczną biur typu open space. Przy jej obliczaniu bierze się pod uwagę różne czynniki, w tym sposób wykończenia biura oraz jego wyposażenie, co ma bezpośredni pływ na to, czy wnętrze wzmacnia, czy wycisza dźwięki w nim generowane. Co istotne, chłonność akustyczną można obliczyć na etapie projektowania obiektu, albo zmierzyć w już funkcjonującym biurze. Aby zwiększyć jej wartość, wskazane jest stosowanie materiałów, które zapobiegną odbiciu fal dźwiękowych, takich jak dywany, wykładziny czy obicia ścian. Warto jednocześnie podkreślić, że na rynku dostępna jest obecnie cała gama specjalistycznych materiałów budowlanych, których celem jest zwiększenie izolacyjności akustycznej w pomieszczeniach.

W celu zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków przyjmuje się, że w biurach typu open space (ale też w ciągach komunikacyjnych) sufit powinien mieć współczynnik pochłaniania dźwięku na poziomie minimum 0,90. Jeżeli jednak jest to siedziba centrów telefonicznych, wartość ta wrasta do minimum 0,95. Wymagania te dotyczą przestrzeni, w których podłogi pokryte są wykładzinami. Jeżeli posadzki wykonano z żywicy, pokryto je kaflami lub wykonane są z innego twardego materiału, wymagania te będą rosły.

Sale konferencyjne oraz hole

W pomieszczeniach, w których docelowo odbywać mają się spotkania lub wystąpienia, konieczne jest nie tylko ograniczenie pogłosu, ale też zapewnienie odpowiedniej zrozumiałości mowy. W takim przypadku znaczenie ma nie tylko wykończenie podłogi, ale też ścian, z których przynajmniej jedna powinna być pokryta materiałem dźwiękochłonnym. Dzięki temu skrócony zostaje czas pogłosu, a w efekcie wyraźnie mówimy oraz słyszymy.

Norma PN-B-02151-4:2015-06 odnosi się także do innych części obiektów biurowych, w tym gabinetów oraz holi wejściowych, które są pomieszczeniami szczególnie silnie pogłosowymi. Z tego powodu zaleca się nie tylko zastosowanie miękkiego wykończenia podłogi, ale też sufitów wyspowych lub modułowych, o współczynniku pochłaniania na poziomie minimum 0,95.

Dźwiękochłonność a izolacyjność akustyczna

O ile wymagania opisane we wspomnianej normie odnoszą się do rozchodzenia się pogłosu i dźwiękochłonności materiałów stosowanych w biurach, o tyle równie istotna jest właściwa izolacja akustyczna. Dotyczy to przede wszystkim sal oraz gabinetów, w których odbywają się spotkania biznesowe. Odpowiednio wybrany system przeszkleń ograniczy nie tylko ilość dźwięków dochodzących z zewnątrz pomieszczenia, ale również tych, które się z niego wydobywają. Jednym z rozwiązań poprawiających właściwości akustyczne są specjalne systemy uszczelnień oraz profili montażowych do szklanych ścian i drzwi, jak choćby Akustic Wall od CDA Polska. Jest to nasze autorskie rozwiązanie, które zapewnia izolacyjność akustyczną na poziomie 36 – 37 dB, co potwierdziły stosowne badania przeprowadzone w oparciu o metodologię opisaną w normach PE-EN ISO 10140-2:201 oraz PN-EN ISO 717 – 1:1999. System umożliwia zamocowanie nie tylko wysokich oraz ciężkich tafli szkła, które mogą stanowić ściany sal konferencyjnych, ale też drzwi do nich prowadzących. Parametry Akustic Wall gwarantuje zastosowanie wysokiej jakości materiałów, w tym profili ościeżnicowych, skręcanych listew montażowych, listew z wysuwaną uszczelką oraz dodatkowych uszczelnień wykonanych ze szkła akrylowego. Należy mieć jednak na uwadze, że w systemie tym zastosowano również specjalny rodzaj szklenia, czyli szkło 5.5.2 ESG z folią Silence, które także warunkuje parametry przegrody.

Więcej na temat właściwości systemu Akustic Wall oraz dostępnych rodzajów uszczelnień w naszej ofercie można przeczytać we wcześniejszych artykułach opublikowanych na oszkle.pl.